Kliniske studier i immuno-onkologi

Engageret i forskning i immuno-onkologi

Bristol-Myers Squibb’s I-O portefølje består af nye stoffer, som er under udvikling. Disse stoffer er designet til at sigte mod forskellige immunmekanismer, hvilket kan forbedre antitumorimmunresponset. Vi undersøger I-O’s potentiale for en lang række cancertyper såvel som kombinationer af I-O stoffer i håbet om at kunne optimere den kliniske virkning.