Uddannelsesmateriale

Sådan forklarer du immuno-onkologi til dine patienter*

Materialet kan hjælpe dig med at forklare, hvordan immuno-onkologi adskiller sig fra andre cancerbehandlinger.


Til læger og sundhedspersonale

Faktablad om videnskaben bag immuno-onkologi

Et hurtigt overblik over cancer, immunsystemet og immuno-onkologi som voksende forskningsområde.

Et dybere indblik i videnskaben bag immuno-onkologi

Læs om immuno-onkologien - lige fra immunsystemets egenskaber ved cancer til dets store potentiale.

Sådan forklarer du immuno-onkologi til dine patienter

Materialet kan hjælpe dig med at forklare, hvordan immuno-onkologi adskiller sig fra andre cancerbehandlinger.

Immuno-onkologi ved metastatisk ikke-småcellet lungecancer

En introduktion til immuno-onkologi ved metastatisk ikke-småcellet lungecancer og immunsystemets rolle.

Multipel myelom og anvendelse af immuno-onkologi

Læs om multipel myelom, immunsystemets rolle og tumorundvigelse.

Metastatisk melanom og anvendelse af immuno-onkologi

En introduktion til immuno-onkologi ved metastatisk melanom og immunsystemets rolle.

Renalcellekarcinom og anvendelse af immuno-onkologi

En introduktion til immuno-onkologi ved renalcellekarcinom og immunsystemets rolle.

Forskning i immuno-onkologi ved Hodgkin lymfom

En introduktion til immuno-onkologi ved Hodgkin lymfom og immunsystemets rolle.