Andre signalveje for NK-celler

KIR: Regulerer immunforsvarets initiale respons

KIR (Killer cell Immunoglobulin-like Receptors) udtrykkes på overfladen af NK-celler (Natural Killer cells) og er hovedregulator for deres cytotoksiske aktivitet.1 Data tyder på, at KIR også udtrykkes på cytotoksiske T-celler.2

Inhibitoriske KIR er immuncheckpoint-receptorer, der forhindrer NK-celler i at dræbe normale celler. Næsten alle normale celler udtrykker ligander for inhibitorisk KIR.1 Når ligander på normale celler kobler sig til inhibitorisk KIR på NK-cellen, vil NK genkende cellen som en normal celle og vil derfor ikke dræbe den.1

Tumorceller underminerer denne proces for at undvige NK-cellemedieret genkendelse og elimination. Tumorceller opregulerer ligander for inhibitorisk KIR og kan derved give sig ud for at være normale celler og undgå at blive opdaget af NK-cellerne.3

Prækliniske studier har imidlertid vist, at blokering af inhibitorisk KIR medvirker til at genoprette NK-cellemedieret immunaktivitet.4,5


Der forskes fortsat i at forstå disse signalveje.

Referencer

1. Campbell KS, Purdy AK. Structure/function of human killer cell immunoglobulin-like receptors: lessons from polymorphisms, evolution, crystal structures and mutations. Immunology. 2011;132(3):315-325. 2. Björkström NK, Béziat V, Cichocki F, et al. CD8 T cells express randomly selected KIRs with distinct specificities compared with NK cells. Blood. 2012;120(17):3455-3465. 3. Carbone E, Neri P, Mesuraca M, et al. HLA class I, NKG2D, and natural cytotoxicity receptors regulate multiple myeloma cell recognition by natural killer cells. Blood. 2005;105:251-258. 4. Waldhauer I, Steinle A. NK cells and cancer immunosurveillance. Oncogene. 2008;27(45):5932-5943. 5. Romagné F, André P, Spee A, et al. Preclinical characterization of 1-7F9, a novel human anti–KIR receptor therapeutic antibody that augments natural killer–mediated killing of tumor cells. Blood. 2009;114(13):2667-2677.