Immunsystemets biomarkører

Forskning i immunsystemets biomarkører

Forskning i immunsystemets biomarkører skal fremme kendskabet til immunaktivitet i tumors mikromiljø. Biomarkørers unikke udstryksmønstre og interaktioner i immunsystemet afgør balancen mellem aktivering og supprimering af immunaktivitet.1,2 Det er afgørende, at disse faktorer tages i betragtning for at kunne sikre en præcis og udførlig vurdering af den kliniske relevans af immunsystemets biomarkører.


Læs mere om immunsystemets biomarkører ved cancer

Referencer

1. Gkretsi V, Stylianou A, Papageorgis P, Polydorou C, Stylianopoulos T. Remodeling components of the tumor microenvironment to enhance cancer therapy. Front Oncol. 2015;5:214. doi:10.3389/fonc.2015.00214. 2. Nelson D, Fisher S, Robinson B. The ‘‘Trojan Horse’’ Approach to Tumor Immunotherapy: Targeting the Tumor Microenvironment. J Immunol Res. 2014;2014:789069. doi:10.1155/2014/789069.