Immunmedierede bivirkninger

Antitumor immunaktivitet kan også påvirke raske celler

Tumorceller er muterede udgaver af normale celler - de er blevet til tumorceller, der nu vokser ukontrolleret.1 Hvis de skal overleve og proliferere, skal de dog stadig bruge nogle af de samme processer som normale celler.2

Immuno-onkologiske behandlinger aktiverer immunresponset for at modvirke tumors overlevelses- og vækststrategier. I den forbindelse kan immunsystemet angribe både tumorceller såvel som raske celler. Denne effekt kaldes immunmedierede bivirkninger.3


Immunceller og immunmedierede bivirkninger

Der pågår forskning i sammenhængen mellem immunaktivering og immunmedierede bivirkninger. Aktivering af visse immunceller er blevet associeret med autoimmunitet.4 Denne forbindelse kan påvirke sandsynligheden for en immunmedieret bivirkning.5

  • T-celle: T-celleaktivering kan resultere i immunangreb på normale celler og udvikling af autoimmunitet.6 . Resulatet er immunmedierede bivirkninger i visse organsystemer.3
  • NK-celle: Den potientielle forbindelse mellem NK-celler og udviklingen af immunmedierede bivirkninger er mindre tydelig. Studier har vist, at NK-celler måske beskytter mod autoimmunitet.7-10

Behandling til immunmedierede bivirkninger

Patienter, læger og andet sundhedspersonale bør uddannes i at være ekstra opmærksomme under og efter I-O behandling for at minimere eventuelle komplikationer, hvoraf nogle kan være livstruende.3 Derudover findes der behandlingsalgoritmer, som læger og sundhedspersonale kan anvende som støtte i behandlingen af immunmedierede bivirkninger.11

I takt med fremskridtet inden for forskning i aktivering af immunforsvaret, med flere og flere tilgængelige data, vil forståelsen for immunmedierede bivirkninger, og hvordan de behandles, blive udbygget.12 Hør mere om håndtering af IO bivirkninger i vores podcasts.

Referencer

1. Sharma P, Allison JP. The future of immune checkpoint therapy. Science. 2015;348(6230):56-64. 2. Vesely MD, Kershaw, Schreiber RD, Smyth MJl. Natural Innate and Adaptive Immunity to Cancer. Ann Rev Immunol. 2011;29:235-271. 3. Amos SM, Duong CPM, Westwood JA, et al. Autoimmunity associated with immunotherapy of cancer. Blood. 2011;118:499-509. 4. Nishimura H, Okazaki T, Tanaka Y, et al. Autoimmune Dilated Cardiomyopathy in PD-1 Receptor-Deficient Mice. Science. 2001;291(5502):319-322. 5. Mellman I, Coukos G, Dranoff G. Cancer immunotherapy comes of age. Nature. 2011;480:480-490. 6. Waterhouse P, Penninger JM, Timms E, et al. Lymphoproliferative Disorders with Early Lethality in Mice Deficient in CtIa-4. Science. 1995;270(5238):985-988. 7. Aramaki T, Ida H, Izumi Y, et al. A significantly impaired natural killer cell activity due to a low activity on a per-cell basis in rheumatoid arthritis. Mod Rheumatol. 2009;19(3):245-252. 8. Fort MM, Leach MW, Rennick DM. A Role for NK Cells as Regulators of CD4+ T Cells in a Transfer Model of Colitis. J Immunol. 1998;161(7):3256-3261. 9. Park YW, Kee SJ, Cho YN, et al. Impaired Differentiation and Cytotoxicity of Natural Killer Cells in Systemic Lupus Erythematosus. Arthritis Rheum. 2009;60(6):1753-1763. 10. Zhang B, Yamamura T, Kondo T, Fujiwara M, Tabira T. Regulation of Experimental Autoimmune Encephalomyelitis by Natural Killer (NK) Cells. J Exp Med. 1997;186(10):1677-1687. 11. Gelao L, Criscitiello C, Esposito A, Goldhirsch A, Curigliano G. Immune Checkpoint Blockade in Cancer Treatment: A Double-Edged Sword Cross-Targeting the Host as an “Innocent Bystander”. Toxins (Basel). 2014;6(3):914-933. 12. Bertrand A, Kostine M, Barnetche T, Truchetet ME, Schaeverbeke T. Immune related adverse events associated with anti-CTLA-4 antibodies: systematic review and meta-analysis. BMC Med. 2015;13:211-224.