Immunmedierede bivirkninger

Antitumor immunaktivitet kan også påvirke raske celler

Tumorceller er muterede udgaver af normale celler - de er blevet til tumorceller, der nu vokser ukontrolleret.1 Hvis de skal overleve og proliferere, skal de dog stadig bruge nogle af de samme processer som normale celler.2

Immuno-onkologiske behandlinger aktiverer immunresponset for at modvirke tumors overlevelses- og vækststrategier. I den forbindelse kan immunsystemet angribe både tumorceller såvel som raske celler. Denne effekt kaldes immunmedierede bivirkninger.3


Immunceller og immunmedierede bivirkninger

Der pågår forskning i sammenhængen mellem immunaktivering og immunmedierede bivirkninger. Aktivering af visse immunceller er blevet associeret med autoimmunitet.4 Denne forbindelse kan påvirke sandsynligheden for en immunmedieret bivirkning.5

  • T-celle: T-celleaktivering kan resultere i immunangreb på normale celler og udvikling af autoimmunitet.6 . Resulatet er immunmedierede bivirkninger i visse organsystemer.3
  • NK-celle: Den potientielle forbindelse mellem NK-celler og udviklingen af immunmedierede bivirkninger er mindre tydelig. Studier har vist, at NK-celler måske beskytter mod autoimmunitet.7-10

Behandling til immunmedierede bivirkninger

Patienter, læger og andet sundhedspersonale bør uddannes i at være ekstra opmærksomme under og efter I-O behandling for at minimere eventuelle komplikationer, hvoraf nogle kan være livstruende.3 Derudover findes der behandlingsalgoritmer, som læger og sundhedspersonale kan anvende som støtte i behandlingen af immunmedierede bivirkninger.11

I takt med fremskridtet inden for forskning i aktivering af immunforsvaret, med flere og flere tilgængelige data, vil forståelsen for immunmedierede bivirkninger, og hvordan de behandles, blive udbygget.12

Referencer

1. Sharma P, Allison JP. The future of immune checkpoint therapy. Science. 2015;348(6230):56-64. 2. Vesely MD, Kershaw, Schreiber RD, Smyth MJl. Natural Innate and Adaptive Immunity to Cancer. Ann Rev Immunol. 2011;29:235-271. 3. Amos SM, Duong CPM, Westwood JA, et al. Autoimmunity associated with immunotherapy of cancer. Blood. 2011;118:499-509. 4. Nishimura H, Okazaki T, Tanaka Y, et al. Autoimmune Dilated Cardiomyopathy in PD-1 Receptor-Deficient Mice. Science. 2001;291(5502):319-322. 5. Mellman I, Coukos G, Dranoff G. Cancer immunotherapy comes of age. Nature. 2011;480:480-490. 6. Waterhouse P, Penninger JM, Timms E, et al. Lymphoproliferative Disorders with Early Lethality in Mice Deficient in CtIa-4. Science. 1995;270(5238):985-988. 7. Aramaki T, Ida H, Izumi Y, et al. A significantly impaired natural killer cell activity due to a low activity on a per-cell basis in rheumatoid arthritis. Mod Rheumatol. 2009;19(3):245-252. 8. Fort MM, Leach MW, Rennick DM. A Role for NK Cells as Regulators of CD4+ T Cells in a Transfer Model of Colitis. J Immunol. 1998;161(7):3256-3261. 9. Park YW, Kee SJ, Cho YN, et al. Impaired Differentiation and Cytotoxicity of Natural Killer Cells in Systemic Lupus Erythematosus. Arthritis Rheum. 2009;60(6):1753-1763. 10. Zhang B, Yamamura T, Kondo T, Fujiwara M, Tabira T. Regulation of Experimental Autoimmune Encephalomyelitis by Natural Killer (NK) Cells. J Exp Med. 1997;186(10):1677-1687. 11. Gelao L, Criscitiello C, Esposito A, Goldhirsch A, Curigliano G. Immune Checkpoint Blockade in Cancer Treatment: A Double-Edged Sword Cross-Targeting the Host as an “Innocent Bystander”. Toxins (Basel). 2014;6(3):914-933. 12. Bertrand A, Kostine M, Barnetche T, Truchetet ME, Schaeverbeke T. Immune related adverse events associated with anti-CTLA-4 antibodies: systematic review and meta-analysis. BMC Med. 2015;13:211-224.