Et mere markant og vedvarende immunrespons

Et mere markant og vedvarende immunrespons mod cancer

Immunresponset udvikles og udbredes over tid ved kontinuerligt at genkende og huske tumorantigener.1

Virkningen af immunaktivering er ikke statisk; i stedet forbedres og styrkes den over tid.2 Frigivelsen af nye antigener efter tumorcelledød styrker processen, fordi nye tumor-specifikke T-celler løbende rekrutteres til at dræbe tumorceller.1-4 I takt med at processen gentages, udvides antitumorresponset fortsat.2

Samtidig med at immunresponset forsætter med at udvikles, vil nogle af de cytotoksiske T-celler modnes til hukommelses-T-celler og give vedvarende immunbeskyttelse, selvom den oprindelige stimulus ikke længere er til stede.5,6

REFERENCER

1. Chen DS, Mellman I. Oncology Meets Immunology: The Cancer-Immunity Cycle. Immunity. 2013;39:1-10. 2. Markiewicz MA, Fallarino F, Ashikari A, Gajewski TF. Epitope spreading upon P815 tumor rejection triggered by vaccination with the single class I MHC-restricted peptide P1A. Int Immunol. 2001;13(5):625-632. 3. el-Shami K, Tirosh B, Bar-Haîm E, et al. MHC class I-restricted epitope spreading in the context of tumor rejection following vaccination with a single immunodominant CTL epitope. Eur J Immunol. 1999;29(10):3295-3301. 4. Moon JJ, Chu HH, Pepper M, et al. Naive CD4+ T Cell Frequency Varies for Different Epitopes and Predicts Repertoire Diversity and Response Magnitude. Immunity. 2007;27:203-213. 5. Kaech SM, Wherry EJ, Ahmed R, et al. Effector and Memory T-Cell Differentiation: Implications for Vaccine Development. Nat Rev Immunol. 2002;2:251-262. 6. Lau LL, Jamieson BD, Somasundaram T, Ahmed R. Cytotoxic T-cell memory without antigen. Nature. 1994;369(6482):648-652.