Pseudoprogression og immuno-onkologi

Pseudoprogression kan kan være et tegn på udvikling af antitumorimmunitet

Immunsystemets antitumorrespons kan give indtryk af sygdomsprogression, enten i form af tumorvækst eller nye læsioner.1 Dette kaldes pseudoprogression. Pseudoprogression afspejler ikke tumorcellevækst og kan fejlagtigt opfattes som sygdomsprogression.1,2

Det kan se ud som om, at tumor vokser, eller der kommer nye læsioner, når immunceller infiltrerer tumor.1 Da det tager tid at aktivere det adaptive immunrespons, kan pseudoprogression reelt være tegn på fortsat tumorvækst, indtil et tilstrækkeligt immunrespons er udviklet.1,3


Muligheden for pseudoprogression bør overvejes, indtil sygdomsprogression er bekræftet

Det kan være vanskeligt at skelne pseudoprogression fra sygdomsprogression.1 Histologisk bekræftelse er ikke altid mulig, men tæt monitorering kan medvirke til at identificere pseudoprogression1,4:

Selvom det ikke forekommer ofte, er det vigtigt at tage pseudoprogression i betragtning, når respons på I-O behandling vurderes.3 Der forskes i at identificere metoder, som kan skelne mellem pseudoprogression og sygdomsprogression.

 

Referencer

1. Wolchok JD, Hoos A, O’Day S, et al. Guidelines for the Evaluation of Immune Therapy Activity in Solid Tumors: Immune-Related Response Criteria. Clin Cancer Res. 2009;15:7412-7420. 2. Chiou VL, Burotto M. Pseudoprogression and Immune-Related Response in Solid Tumors. J Clin Oncol. 2015;33:3541-3543. 3. Hales RK, Banchereau J, Ribas A, et al. Assessing oncologic benefit in clinical trials of immunotherapy agents. Ann Oncol. 2010;21:1944-1951. 4. Eisenhauer EA, Therasse P, Bogaerts J, et al. New response evaluation criteria in solid tumours: Revised RECIST guideline (version 1.1). Eur J Cancer. 2009;45(2):228-247.