Innat immunitet: Non-specifikt forsvar

Det innate immunrespons er hurtigt og antigen-uafhængigt

Innat immunitet, kroppens første forsvarslinje, er non-specifikt og aktiveres uafhængigt af antigener, hvilket muliggør hurtig identifikation og elimination af fremmede trusler.1 Adskillige celletyper er involveret i det innate immunrespons, bl.a. makrofager, neutrofiler, dendritceller, mastceller, basofile celler, eosinofile celler, NK-celler (Natural Killer cells) og lymfocytter (T-celler).1 NK-cellerne, som er de primære effektorceller i det innate immunrespons, afpatruljerer konstant kroppen for at finde og angribe abnorme celler.1-3 NK-celler er ikke afhængige af antigener for at kunne genkende non-self indtrængende fremmedlegemer.1 I stedet udtrykker de receptorer, der kan interagere med aktiverende og inhibitoriske signaler fra normale og abnorme celler. Det er balancen mellem disse signaler, der bestemmer NK-cellernes adfærd.4 Ved at rekruttere inhibitoriske receptorer på NK-cellerne kan normale celler identificere sig og derved beskytte sig mod immunangreb.5 I modsætning hertil udtrykker tumorceller ligander, som ikke er typiske for normale celler.2,6 Når tumorliganders aktiveringssignaler er de fremherskende, stimulerer de NK-cellernes antitumorimmunitet.5,7


NK-celler er en del af den første forsvarslinje mod cancer

Når en tumorcelle er blevet opdaget via rekruttering af en aktiverende receptor, prolifererer NK-cellerne og dræber hurtigt deres mål.3,8 Efter at have dræbt tumorcellen fortsætter NK-cellerne deres jagt på andre mål.3 Den døde tumorcelle kan udskille tumorantigener, som kan stimulere et adaptivt immunrespons.9,10

REFERENCER

1. Warrington R, Watson W, Kim HL, Antonetti FR. An introduction to immunology and immunopathology. Allergy Asthma Clin Immunol. 2011;7(suppl 1):S1. 2. Cerwenka A, Bakker ABH, McClanahan T, et al. Retinoic acid early inducible genes define a ligand family for the activating NKG2D receptor in mice. Immunity. 2000;12(6):721-727. 3. Vanherberghen B, Olofsson PE, Forslund E, et al. Classification of human natural killer cells based on migration behavior and cytotoxic response. Blood. 2013;121(8):1326-1334. 4. Bryceson YT, Ljunggren HG, Long EO. Minimal requirement for induction of natural cytotoxicity and intersection of activation signals by inhibitory receptors. Blood. 2009;114(13):2657-2666. 5. Campbell KS, Purdy AK. Structure/function of human killer cell immunoglobulin-like receptors: lessons from polymorphisms, evolution, crystal structures and mutations. Immunology. 2011;132(3):315-325. 6. Diefenbach A, Jamieson AM, Liu SD, Shastri N, Raulet DH. Ligands for the murine NKG2D receptor: expression by tumor cells and activation of NK cells and macrophages. Nat Immunol. 2000;1(2):119-126. 7. Smyth MJ, Cretney E, Kelly JM, et al. Activation of NK cell cytotoxicity. Mol Immunol. 2005;42(4):501-510. 8. André P, Castriconi R, Espéli M, et al. Comparative analysis of human NK cell activation induced by NKG2D and natural cytotoxicity receptors. Eur J Immunol. 2004;34(4):961-971. 9. Liu C, Lou Y, Lizée G, et al. Plasmacytoid dendritic cells induce NK cell–dependent, tumor antigen–specific T cell cross-priming and tumor regression in mice. J Clin Invest. 2008;118(3):1165-1175. 10. Vivier E, Tomasello E, Baratin M, Walzer T, Ugolini S. Functions of natural killer cells. Nat Immunol. 2008;9(5):503-510.